Ο Αγιορείτης, γέροντας Ιωακείμ Σπετσιέρης (βίντεο)

  • Δόγμα

Η οσιακή μορφή του Αγιορείτη Γέροντα Ιωανειμ Σπετσέρη

Ο Αγιορείτης Γέροντας Ιωακείμ Σπετσιέρης (1860-1934). Μια οσιακή μορφή, που ποτισε τον Άθωνα με τους ασκητικούς ιδρώτες του και την έμπρονη μοναχική του ζωή.

TOP NEWS