Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που έκανε χιλιάδες αναστάσεις (Βίντεο)

  • Δόγμα

Ο μαθητής του Χριστού που έκανε τις περισσότερες αναστάσεις σε σχέση με άλλους αγίους

Ο μόνος εκ των Αποστόλων και μαθητών του Χριστού που είχε ειρηνικό τέλος επί της γης.

TOP NEWS