Ο Αββάς Αρσένιος της Ερήμου που δίδασκε ότι «ουδέποτε μετανόησε όταν σιώπησε» (βίντεο)

  • Δόγμα

Ο Αββάς Αρσένιος, ο Πρύτανης της Ερἠμου

Ο Αββάς Αρσένιος της Ερήμου, που πέρασε πολλά χρόνια στην ερημική ζωή και έφθασε σε υψηλά μέτρα αγιότητος. Συνήθιζε να διδάσκει: «Ουδέποτε μετανόησα όταν εσιώπησα»

TOP NEWS