Ο Αββάς που, επειδή δεν κατέκρινε, αξιώθηκε να δει τον ιερέα «λουσμένο» σε θείο φως (βίντεο)

  • Δόγμα

Η ακατακρισία φέρνει υψηλές πνευματικές εμπειρίες!

Πόσο απομακρύνει τη θεία χάρη η κατάκριση! Δείχνει πνευματική ένδεια, ανωριμότητα ψυχής, απαίδευτο νου.  Στο βίντεο που ακολουθεί, ένας Μοναχός αξιώθηκε να γευθεί πνευματικές εμπειρίες υψηλές, επειδή ακριβώς, δεν κατέκρινε.

TOP NEWS