Ο Γέρων Παύλος Παυλίδης, ο Ιατρός Αγιορείτης της Λαύρας (βίντεο)

  • Δόγμα

Ο ιατρός Γέρων Παύλος Παυλίδης, ο Αγιορείτης

Ο Γέρων Παύλος Παυλίδης, ο Ιατρός Αγιορείτης της Λαύρας (1884-1980).

Μια χαρισματική αγιορείτικη μορφή, παράδειγμα ταπεινώσεως και ασκητικής καλογερικής.

Το σύντομο βίντεο που ακολουθεί αναφέρεται στην οσιακή μορφή του:

TOP NEWS