Ο Γέροντας Καλλίνικος ο Ησυχαστής, ο Αγιορείτης (βίντεο)

  • Δόγμα

Ο χαρισματικός Γέρο Καλλίνικος, ο Ησυχαστής

Ο Γέρων Καλλίνικος ο Ησυχαστής, ο Αγιορείτης. Μια χαρισματική και αγία μορφή, από τον οποίο πέρασαν και διδάχθηκαν πολλοί και ξακουστοί αγιορείτες μοναχοί.

TOP NEWS