Ο π. Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, το αηδόνι του Θεού (βίντεο)

  • Δόγμα

Ο ταπεινός π. Μάξιμος, ο καλλικέλαδος ιεροψάλτης του Αγίου Όρους

Οπ. Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, που τόσα υπέφερε και υπέμεινε στο Άγιον Όρος. Το αηδόνι του Αγίου Όρους, το αηδόνι του Θεού.

TOP NEWS