Οι άγιοι και η εκούσια «πείνα» των θλίψεων (Βίντεο)

  • Δόγμα

Η ταπείνωση και υπομονή των αγίων μπροστά στις θλίψεις

Ο θαυμαστός τρόπος που οι άγιοι έστεκαν απέναντι στις θλίψεις.

TOP NEWS