Οι διαστάσεις και όσα γνωρίζουμε για τον Σταυρό του Χριστού (Βίντεο)

  • Δόγμα

Πώς ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού

Όσα γνωρίζουμε για το Τίμιο Ξύλο και εν γένει τη σημασία του Σταυρού του Χριστού στη ζωή μας.

TOP NEWS