Οι Δοχειαρίτες Πατέρες ψάλλουν την Παράκληση προς την Κυρία Γοργοϋπήκοο (Βίντεο)

  • Δόγμα

Ο Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία την Γοργοϋπήκοο.

Ψάλλουν οι πατέρες της Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους.

TOP NEWS