Όταν έχω βλάσφημους λογισμούς την ώρα της προσευχής (Βίντεο)

  • Δόγμα

Λογισμοί βλασφημίας ακόμη και προ της Θείας Ευχαριστίας (Βίντεο)

Βλάσφημοι λογισμοί και σκέψεις την ώρα που προσεύχομαι.

Δείτε ακόμη: 

TOP NEWS