Παρακλητικός Κανόνας στους Αγίους Δώδεκα Απόστολους (Βίντεο)

  • Δόγμα

Η Παράκληση στους Αγίους Αποστόλους

Παρακλητικός Κανόνας στους Αγίους ένδοξους Δώδεκα Απόστολους

TOP NEWS