Πώς τιμώ τον Άγιο που φέρω τ᾿ όνομα; (Βίντεο)

  • Δόγμα

Με ποιο τρόπο τιμούμε τους Αγίους που φέρουμε τα ονόματά τους; (Βίντεο)

Σε αυτό το βίντεο αναφερόμαστε στην τιμή και στον τρόπο που πρέπει να την αποδίδουμε στον Άγιο που φέρουμε τ᾿ όνομα.

TOP NEWS