Πράοι, ταπεινοί Γέροντες, που στο πρόσωπό τους έβλεπες το Θεό (Βίντεο)

  • Δόγμα

Αγιαστικές μορφές που έβλεπες τον Παράδεισο στο πρόσωπό τους

Γέροντες και μοναχοί που έφθασαν σε υψηλά μέτρα αγιότητας.

Δείτε ακόμη: 

TOP NEWS