Σύντομο αφιέρωμα στην Παναγία Γοργοϋπήκοο (Βίντεο)

  • Δόγμα

Σύντομο αφιέρωμα στην ιστορία της Ι. Εικόνος της Παναγίας Γοργοϋπηκόου.

Σύντομο αφιέρωμα στην Παναγία Γοργοϋπήκκο, η Σύναξη της οποίας τιμάται σήμερα, 01η Οκτωβρίου.

TOP NEWS