Τι κάνω όταν έχω λογισμούς, ενώ προσεύχομαι; (Βίντεο)

  • Δόγμα

Οι λογισμοί κατά τη διάρκεια της προσευχής και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Οι λογισμοί την ώρα της προσευχής.

TOP NEWS