Το Άγιο Αρτοφόριο και άλλα Λειτουργικά θέματα (Βίντεο)

  • Δόγμα

Λειτουργικά Ζητήματα στην Τηλεόραση του ΘΑΡΡΙ

Το Άγιο Αρτοφόριο και άλλα λειτουργικά σκεύη και θέματα. Μια εκπομπή στην Τηλεόραση του ΘΑΡΡΙ, της Μητρόπολης Ρόδου, αφιερωμένη σε λειτουργικά ζητήματα.

TOP NEWS