Τότε, για πρώτη φορά, θύμωσε πολύ ο παπά Νικόλας ο Πλανάς (Βίντεο)

  • Δόγμα

Η φορά που ο άγιος Νικόλαος ο Πλανάς θύμωσε πολύ

Ένας ταπεινός λευίτης του Χριστού.

TOP NEWS