Υπάρχουν Άγιοι ανάμεσά μας; (Βίντεο)

  • Δόγμα

Οι Άγιοι ανάμεσά μας (Βίντεο)

Υπάρχουν Άγιοι ανάμεσα και γύρω μας; Ερωτούν πολλοί, καθώς νομίζουμε, τις περισσότερες φορές, πως οι άγιοι είναι μόνο στις εικονες ή στην έρημο.

TOP NEWS