Μπορεί ο καθένας να διαβάσει ευχή για εξορκισμό;

  • Dogma
Εξορκισμοί

Οι Εξορκισμοί δεν αποτελούν υπόθεση κοινού θεάματος και οι ευχές αυτές διαβάζονται μόνον από τον ιερέα, δηλαδή από εκείνον που έχει κανονική και ακώλυτο ιερωσύνη.

Οι εξορκισμοί ποτέ δεν διαβάζονται από λαικούς, από δήθεν «χαρισματικές» γυναίκες ή «καλοκάγαθους» παππούδες. Οι Εξορκισμοί είναι λειτουργικές ευχές της Εκκλησίας, δεν διαβάζονται αυτονομημένες χωρίς δηλ. τη συνύπαρξη και άλλων μυστηρίων, ως είναι το μυστήριον της βαπτίσεως και του χρίσματος, τα οποία προϋποτίθενται για κάθε περίπτωση αιτούντος την οποιαδήποτε ευχή της Εκκλησίας, της ιεράς εξομολογήσεως και αυτής της Θείας Ευχαριστίας. Ως εκ τούτου εάν δε δύναται ο έχων την ανάγκη διαβάσματος των Εξορκισμών να συμμετέχει στα ως άνω ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, οφείλουν να συμμετέχουν οι οικείοι του, τα συγγενικά του πρόσωπα.

Ποιοί διαβάζονται με τις εξορκιστικές ευχές;
Ο δαίμονας με τα πολλά τεχνάσματά του παρασύρει τον άνθρωπο σε αμαρτίες. Ο αμετανόητος άνθρωπος, εκείνος που δεν εξομολογείται και δεν βιώνει τη Χάρη των Αγίων Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δαιμονίζεται. Ο δαιμονισμός δεν είναι μια απλή κατάσταση στον άνθρωπο. Ο δαιμονισμένος ζεί εκτός τόπου και χρόνου, δεν πλησιάζει τον Θεό, όχι γιατί τον απορρίπτει αλλά γιατί φοβάται τη δύναμή του. Υπάρχουν πολλών ειδών δαιμονοπληξίες. Κάποιες δαιμονοπληξίες εμφανώς ξεχωρίζονται καθότι ο διαμονισμένος έχει παράξενες εκδηλώσεις δαιμονισμού, έχοντας παραλλαγμένο πρόσωπο και συμπεριφορές ασυνήθιστες, όπως άναρθρες καυγές, γλωσσολαλίες, χτυπήματα, αφρίσματα κ.α. Υπάρχουν και δαιμονοπληξίες μη φανερές.

Οι Εξορκισμοί διαβάζονται από τον ιερέα. Κατά παράδοσιν στην Εκκλησία μας οι ευχές των Εξορκισμών διαβάζονται αφού πρώτα προηγηθεί το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως και απαραιτήτως της Θείας Λειτουργίας. Ο πνευματικός θα συμβουλεύσει εάν ο ασθενής θα μεταλάβει των Αχράντων Μυστηρίων. Οι Εξορκισμοί δεν αποτελούν υπόθεση κοινού θεάματος. Αυτό σημαίνει ότι μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, κι αφού φύγει όλος ο κόσμος από τον Ιερό Ναό, ο ιερέας θα διαβάσει τους Εξορκισμούς εις τον ασθενούντα από Ωραίας Πύλης έχοντας στα χέρια του από τη μια τον Τίμιον Σταυρόν κι από την άλλη το Ευχολόγιον, το λειτουργικό βιβλίο που περιέχει τις εξορκιστικές ευχές. Ο ασθενών θα πρέπει να είναι γονατισμένος έμπροσθεν του ιερέως και ο ιερέας αφού βάλει το επιτραχήλιον του επάνω στο κεφάλι του ασθενούντος θα διαβάσει τις ευχές μετά πολλής συναισθήσεως, ευλαβείας και απλότητας.

TOP NEWS