Οι τρεις μάγοι ενώπιον του Υιού του Θεού

  • Dogma
τρεις μάγοι

Οι τρεις μάγοι, έρχονται από την Ανατολή και ακολουθούν το λαμπρό Άστρο της Βηθλεέμ για προσκηνύσουν το Θείο Βρέφος.

τρεις μάγοι

Οι τρεις μάγοι, όπως εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος  έρχονται από τα μέρη της Ανατολής και προσκυνούν το Παιδίον, τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, προσφέροντας στον Ιησού δώρα. Συγκεκριμένα, στο εδάφιο 11 του δεύτερου κεφαλαίου γράφει: «και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν».

Οι επιπλέον πληροφορίες που γνωρίζουμε για τους τρείς Μάγους, προέρχονται από κείμενα άλλων συγγραφέων, καθώς και από τα απόκρυφα ευαγγέλια. Ανοίγοντας μία μικρή παρένθεση, να αναφέρουμε ότι ως απόκρυφα έχουν χαρακτηρισθεί τα ευαγγέλια που δεν συμπεριέλαβαν, οι εκκλησιαστικοί ηγέτες των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού, στην Καινή Διαθήκη. Αυτό έγινε για να προστατευθεί η Χριστιανική Θρησκεία από κείμενα που παρουσίαζαν διαφορετικά τα γεγονότα από τα επίσημα Ευαγγέλια ή αναφέρονταν σε γεγονότα που δεν συναντούμε στα επίσημα Ευαγγέλια. Κλείνοντας την παρένθεση αυτή να πούμε ότι κάποια κείμενα από τα απόκρυφα ευαγγέλια η Εκκλησία μας τα θεωρεί αληθή, ενώ κάποια άλλα τα θεωρεί ψευδή.

Ένα από τα απόκρυφα ευαγγέλια είναι και το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό εμφανίζονται οι Μάγοι, οι οποίοι όμως προσκυνούν τον Χριστό σε ένα σπήλαιο και όχι σε οικία, όπως μας αναφέρει ο Ματθαίος. Όπως φαίνεται, σε σχετικές εικόνες με θέμα την Γέννηση του Χριστού επικράτησε η άποψη του Ιακώβου, δηλαδή ότι οι Μάγοι βρήκαν και προσκύνησαν τον Χριστό σε ένα σπήλαιο.

 

τρεις μάγοι

Σχετικά με την καταγωγή των Μάγων υπάρχουν διάφορα κείμενα με αντικρουόμενες απόψεις. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι οι Μάγοι εμφανίζονται να είναι Πέρσες, Μήδοι, Άραβες, Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Αρμένιοι, Αφγανοί, Πάρθοι, Χαλδαίοι, κ.α. Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι κατάγονταν από την Περσία και ήταν σοφοί ιερείς και αστρολόγοι. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν μεταξύ άλλων και κείμενα του Ηρόδοτου και του Πλάτωνα στους οποίους εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «Μάγοι».

Πατρίδα τους ήταν η Περσία, και κατά τον ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος και σημειώνει: «άνθρωποι βάρβαροι (ξενόγλωσσοι) και από άλλη φυλή, έρχονται από την Περσία, ώστε να ιδούν τον Χριστό, που κείται σε φάτνη» (1). Η πατρίδα των Μάγων, ίσως να ήταν η Χαλδαία, διότι αυτή ήταν η πρώτη χώρα, η οποία καλλιεργούσε την επιστήμη των αστεριών. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται αορίστως ότι ήλθαν Μάγοι στα Ιεροσόλυμα από τα μέρη της Ανατολής: «Ἰδοῦ Μάγοι ἀπό ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα» (Ματθ. β΄ 1).

Στην άποψη ότι οι τρεις Μάγοι ήταν Πέρσες, συμβάλει και ένα γεγονός που έλαβε χώρα το 614μ.Χ. στη Βηθλεέμ. Την εποχή εκείνη, είχαν καταλάβει την πόλη οι Πέρσες του Χοσρόη του 2ου, οι οποίοι αν και έκαναν πολλές καταστροφές, δεν πείραξαν τον Ναό της Γεννήσεως. Αυτό έγινε γιατί, όπως λέγεται, στο ναό υπήρχε μια εικόνα (κατά άλλους ψηφιδωτό) που απεικόνιζε τους Μάγους να προσκυνούν τον Χριστό. Οι Πέρσες κατακτητές αναγνώρισαν τους ομοεθνής τους από τα ρούχα και έτσι άφησαν τον Ναό της Γεννήσεως απείραχτο.

Οι τρεις Μάγοι, με μόνο οδηγό το αστέρι και με τη θερμή και ακλόνητη πίστη στην καρδιά τους έφθασαν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί χάνουν προς στιγμή τον ουράνιο οδηγό τους. Αναζητούν οδηγό από τη γη. «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων ;», ερωτούν τους Ιεροσολυμίτες. «Εἴδομεν γάρ αὐτοῦ τόν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καί ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ» (Ματθ. β, 2). Με τις οδηγίες που πήραν από τους θρησκευτικούς άρχοντες των Ιουδαίων ξεκινούν για τη Βηθλεέμ. Και να πάλι «ὁ ἀστήρ ὅν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς» (Ματθ. β΄ 9).

Πόσοι χριστιανοί και σήμερα δε θα επιθυμούσαν να βρίσκονταν στη θέση των Μάγων και με την καθοδήγηση αστεριού να οδηγούνταν στη Φάτνη, για να δουν την Παναγία Μητέρα και να προσκυνήσουν τον ενανθρωπήσαντα Θεό. Να προσφέρουν κι εκείνοι τα δώρα τους, να απολαύσουν την παρουσία Του!

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ