Πόσες παρουσίες του Χριστού έχουμε;

  • Dogma
Χριστού

Πολλά λέγονται και γράφονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού στην Γη. Ποια είναι, όμως, η πραγματικότητα και πόσες παρουσίες του Χριστού έχουμε;

Η Αγία Γραφή αναφέρει τρεις παρουσίες του Χριστού στη Γη.
Η πρώτη ήταν σωματική Παρουσία με την ενσάρκωση, την Γέννηση του Χριστού.
Η Δέυτερη είναι πνευματική και αναφέρεραι στην ύπαρξη και το έργο της Εκκλησίας, καθώς και στη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο.
Η Τρίτη θα είναι και πάλι σωματική με την Δευτέρα Παρουσία, όπως μας λέει ο ίδιος (Ματθ. κδ’ 29 εξ.) καθώς και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου (κ’ 11-15).

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ