Ψαλμοίς και Ύμνοις: Χρυσοπλοκώτατε Πύργε

  • Dogma
Χρυσοπλοκώτατε

Το Εξαποστειλάριο Χρυσοπλοκώτατε Πύργε στο dogma.gr.

Το Εξαποστειλάριο Χρυσοπλοκώτατε Πύργε σε Ήχο Γ’ του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος εις την Υπεραγία Θεοτόκο, ακούμε από τον Γεώργιο Δεμελή, Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Πολιούχου της πόλεως των Αθηνών.


Εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει, τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
Στη Γέννηση του Χριστού Θεοτόκε διαφύλαξες την Παρθενία, στην Κοίμηση δεν εγκατέλειψες τον κόσμο, μετατέθηκες προς τη ζωή, εσύ που είσαι η μητέρα της ζωής, και με τις θερμές ικεσίες λυτρώνεις από το θάνατο τις ψυχές μας.

TOP NEWS