Τι συμβολίζουν τα στέφανα στον γάμο;

  • Dogma

Τα στέφανα του γάμου συμβολίζουν το βασιλικό μεγαλείο που είχαν οι Πρωτόπλαστοι και υπενθυμίζουν τα στέφανα των μαρτύρων, τονίζοντας τη μαρτυρική διάσταση της Χριστιανικής ζωής, και τις θυσίες που χρειάζεται να γίνουν μέσα στο γάμο.

Ο γάμος είναι ένα από τα Μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας και μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, «το μυστήριον τούτο μέγα εστίν». Καινή Διαθήκη Εφεσίους, Κεφάλαιο 5, Στίχοι 31 – 32. «Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα». Τούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε το λέω αυτό για τον Χριστό και για την εκκλησία». Η Εκκλησία, για να τονίσει ιδιαίτερα τον θεσμό της οικογένειας και την ψυχική και σωματική ένωση των συζύγων, κατασκεύασε στέφανα, τα οποία τοποθετούνται στα κεφάλια των νεονύμφων, ως επιβράβευση για τον πρότερο έντιμο βίο τους.

Τα στέφανα συμβολίζουν το βασιλικό μεγαλείο που είχαν οι Πρωτόπλαστοι μέσα στον Παράδεισο. Κατασκευάζονται από πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους.

Σήμερα βέβαια αυτό το είδος των στεφάνων είναι περιορισμένο, ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως τα εμπορικά στέφανα, τα οποία είναι απλά και λιτά. Η παράδοση «θέλει» να τα φυλάγουν οι νεόνυμφοι στο εικονοστάσι τους.

Πηγή: Αρχιμανδρίτου Ισαάκ Τσάπογλου του Ιεροκήρυκος Βιβλίο: «Ηγάπησα, Κύριε, ευπρέπειαν οίκου σου…»

Διαβάστε εδώ τι κάνουμε τα στέφανα σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου;

TOP NEWS