Το έργο του ερημίτη!

  • Δόγμα

Το ουσιαστικό έργο και ο κόπος του μοναχού

Ένας αδελφός τον ρώτησε:

«Τι χρειάζεται να κάνει ο ησυχαστής;»

Κι αυτός είπε:

«Ο ησυχαστής είναι ανάγκη να κάνει τις τρείς αυτές εργασίες:

-να έχει φόβο Θεού συνεχώς,
-να ζητάει υπομονετικά

-και να μη χαλαρώσει στην καρδιά του η μνήμη του Θεού.

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS