«Αγαπήσατε να είσθε ταπεινοί, απλοί…»

  • Δόγμα

Ο Γέρων Εφραίμ της Αριζόνας για την υπερηφάνεια

Να φεύγετε την ακάθαρτη και βρώμικη υπερηφάνεια που σέρνει μαζί της όλες τις βρώμικες επιθυμίες και αλαζονίες. Αγαπήσατε να είσθε ταπεινοί, απλοί, αγαθοί και άκακοι…

Γέρων Εφραίμ Αριζόνας

TOP NEWS