Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης: «Να λέγεις την ευχή, “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”, ημέρα και νύχτα»

  • Δόγμα

Η δύναμη της ευχής του Ιησού.

Να λέγεις την ευχή, “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”, ημέρα και νύχτα, συνέχεια.

Η ευχή θα τα φέρει όλα, η ευχή περιέχει τα πάντα: αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία κλπ. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή. Η ευχή θα φέρει, ολίγον κατ’ ολίγον, ειρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Η ειρήνη και η γλυκύτης θα φέρουν περισσότερον ευχή, και η ευχή κατόπιν, περισσοτέραν ειρήνη και γλυκύτητα κ.ο.κ. Θα έρθει στιγμή που αν θα σταματάς την ευχή, θα αισθάνεσαι άσχημα

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

TOP NEWS