Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης: Να λες συνεχώς την «ευχή»

  • Δόγμα

Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή.

Να λες παιδί μου την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ημέρα και νύχτα. Η ευχή θα τα φέρει όλα.

Η ευχή περιέχει τα πάντα, αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία.

Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή.

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

TOP NEWS