Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: «Η πνευματική πείνα»

  • Δόγμα

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για την πνευματική πείνα.

Όποιος έχει πνευματική πείνα, δηλαδή στέρηση και συγχρόνως όρεξη για πνευματικές τροφές, τριγυρίζει αναζητώντας αυτόν που έχει από τον Θεό το χάρισμα της διδασκαλίας.

Κι’ αν βρεί, τρέφεται ευφρόσυνα με τον άρτο της ζωής της ψυχής, δηλαδή με τον σωτήριο λόγο, που όποιος τον αναζητεί έως το τέλος δεν πρόκειται να μην τον βρεί.

«Διότι όποιος ζητάει λαμβάνει και όποιος αναζητάει βρίσκει, και σ’ όποιον χτυπάει θα ανοιχτεί (η θύρα)» [πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται (Ματθ. 7, 8)], είπε ο Χριστός.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

TOP NEWS