Άγιος Παΐσιος: «Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία»

  • Δόγμα

Να ζείτε σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό, διότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία και ο χειρότερος είναι ο αχάριστος».

«Προσπαθήστε να κόψετε τα πάθη σας και τα ελαττώματα σας απ’ τα οποία είναι γεμάτη η καρδιά σας.

Όλα τα θηρία του κόσμου είναι μέσα της. ‘Όταν κόψουμε τα μεγάλα μας πάθη, εύκολα εξαφανίζονται και τα μικρά.

Να ζείτε σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό, διότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία και ο χειρότερος είναι ο αχάριστος».

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

TOP NEWS