Αββάς Πέτρος: Θέλει επιμονή η προσευχή!

  • Δόγμα

Να επιμένεις προσευχόμενος και να μην αποκαρδιώνεσαι!

Όποιος αναζητεί τον Κύριο με πόνο καρδιάς, θα εισακουσθεί αυτός, και ό,τι ζητήσει με επίγνωση και φροντίδα και πόνο καρδιάς, ελεύθερος από κάθε τι κοσμικό και φροντίζοντας για την ψυχή του πώς θα την παραστήσει στο βήμα του Κυρίου ακατάκριτη, σ’ αυτόν θα τα δώσει ο Κύριος.

Αββάς Πέτρος

TOP NEWS