Επιστολή – Ντοκουμέντο του Καθ.Stephen G.Miller για τη Μακεδονία στον τότε Πρόεδρο Ομπάμα

  • Dogma
σερβίων

Η Επιστολή τοῦ Prof.Stephen G.Miller – Univ.of Berkeley California, προς τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Ομπάμα, δημοσιεύθηκε στό ἐπίσημο περιοδικό τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιντούτου Ἀμερικῆς, ένα ἀπό τά σημαντικότερα περιοδικά τοῦ κόσμου στόν τομέα τῆς Ἀρχαιολογίας.

Ὁ διάσημος Ἀμερικανὸς Καθηγητὴς Ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μπέρκλευ Stefen G. Miller, μὲ μνημειώδη ἐπιστολή του, πρὸς τὸ ἐπίσημο Περιοδικὸ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου «Archaeology Magazine», ξεσκεπάζει τοὺς σφετεριστὲς τῆς Ἱστορικῆς Ἀλήθειας καὶ μὲ ἀδιαμφισβήτητα ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα, καταρρίπτει ἀπόλυτα τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν Σκοπῖων, περὶ τοῦ δῆθεν δικαιώματός τους νὰ ἀποκαλοῦνται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» καὶ «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ»!

Εἰδικότερα, ὁ διάσημος Καθηγητής, μὲ ἀφορμὴ προκλητικὸ ἄρθρο τοῦ Δημοσιογράφου Matthew Brunwasser γιά τὰ Σκόπια, ὑπὸ τὸν τίτλο «Letter From Macedonia: Owning Alexander», πού δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο τεῦχος Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου τοῦ καταξιωμένου ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ «Archaeology», ἀνατρέπει μὲ γραπτὴ ἐπιστολὴ του τὸ «θεμελιῶδες ἰδεολόγημα» τῶν Σκοπῖων, τεκμηριώνοντας πὼς ἡ περιοχὴ ἐκείνη ἦταν ἡ Παιονία καὶ πὼς δὲν ἔχουν δικαίωμα ἄρα οἱ σημερινοὶ Σκοπιανοὶ κάτοικοί της, νὰ ἀποκαλοῦν τὸ κράτος τους «Μακεδονία», ἀλλὰ οὔτε καὶ τοὺς ἑαυτοὺς τους «Μακεδόνες», ὅπως δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν λόγου χάρη καὶ «οἱ Αἰγύπτιοι»!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

ΠΑΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ …;«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!

Συγκεκριμένα, γράφει κατὰ λέξη ὁ διάσημος Ἀμερικανὸς Καθηγητὴς πρὸς τὸν Ἐκδότη του Archaeology:

«Ἀνοίγοντας σήμερα τὸ τεύχος Ἰανουαριου/Φεβρουαρίου τοῦ περιοδικοῦ Archaeology, ἀνέτρεξα μὲ ἐνδιαφέρον στό «Γράμμα ἀπὸ τὴ Μακεδονία», καί διαπίστωσα ὅτι στὴν πραγματικότητα ἦταν ἕνα γράμμα ἀπὸ τὴν Παιονία – περιοχὴ βόρεια τοῦ ὅρους Βαρνοὺς καὶ τοῦ ὅρους Ὄρβηλος. Ἡ περιγραφὴ τοῦ Livy γιὰ τὴ δημιουργία τῆς ρωμαϊκῆς ἐπαρχίας τῆς Μακεδονίας (45.29.7 καὶ 12) κάνει σαφὲς ὄτι οἱ Παίονες ζοῦσαν βόρεια τῶν ἐν λόγῳ βουνῶν, (τὰ ὁποία σήμερα ἀποτελοῦν γεωγραφικὰ τὰ φυσικὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδας) καὶ νότια τῆς Δαρδανίας, ποὺ σήμερα βρίσκεται τὸ Κόσοβο.

Κατὰ τό Στράβωνα (7.τμ.4) εἶναι ἀκόμη περισσότερο σαφὲς νὰ λεχθεῖ, ὅτι ἡ Παιονία βρισκόταν βόρεια τῆς Μακεδονίας καὶ ἡ μόνη δίοδος ἀπὸ τὴν μία στὴν ἄλλη περιοχὴ ἦταν (καὶ παραμένει σήμερα) ἡ διάβαση μέσῳ τοῦ στενοῦ περάσματος τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ (ἢ Βαρδάρη). Μέ ἄλλα λόγια ἡ περιοχὴ τὴν ὁποία περιγράφει ὁ Matthew Brunwasser στὸ ἄρθρο του «Owning Alexander», ἦταν στὴν ἀρχαιότητα ἡ Παιονία.

Ἂν καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ὑποτάχτηκαν στὸν Φίλιππο τὸν Β΄, πατέρα τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸ 359 π.Χ. (Διόδωρος Σικελὸς 16.4.2), δὲν ἦταν ποτὲ Μακεδόνες καί ποτέ δὲν ἔζησαν στὴ Μακεδονία. Πραγματικά, ὁ Δημοσθένης (Ὀλυνθιακὸς 1.230), μᾶς λέγει ὅτι εἶχαν σκλαβωθεῖ ἀπὸ τὸν Μακεδόνα Φίλιππο καὶ σαφῶς κατὰ συνέπεια δὲν ἦταν Μακεδόνες. Ὁ Ἰσοκράτης (5.23) σημειώνει τὰ ἴδια. Ὁμοίως, γιὰ παράδειγμα, οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ ὁποῖοι ὑποτάχτηκαν ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο, ἦταν ὑπὸ μακεδονικὴ μὲν διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Κλεοπάτρας, ἀλλά ποτέ δὲν ὑπῆρξαν οἱ ἴδιοι Μακεδόνες καὶ ἡ Αἴγυπτος ποτὲ δὲν ὀνομαζόταν Μακεδονία (καὶ ἀπὸ ὅσα γνωρίζω δὲν ἐπιζητεῖ αὐτὴ τὴν ὀνομασία σήμερα).

ΠΑΙΟΝΕΣ ΕΣΤΩ, «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» ΠΟΤΕ!

Βεβαίως (συνεχίζει ὁ Καθηγητής), ὅπως μᾶς λέει ὁ Θουκυδίδης (2.99), οἱ Μακεδόνες εἶχαν καταλάβει «μία στενὴ λωρίδα τῆς Παιονίας, ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ μέχρι τὴν Πέλλα καὶ τὴ θάλασσα, κατὰ μῆκος τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ. Θά ἦταν ἴσως κατανοητὸ ἐὰν οἱ σημερινοὶ κάτοικοι τῆς δημοκρατίας τῶν Σκοπίων ὀνόμαζαν τοὺς ἑαυτοὺς τους Παίονες καὶ θεωροῦσαν ὅτι τοὺς ἀνήκει ἡ περιοχὴ ποὺ περιγράφει ὁ Θουκυδίδης. Ἀλλά γιατί, ἀντίθετα, προσπαθοῦν οἱ σημερινοὶ κάτοικοι τῆς ἀρχαίας Παιονίας νὰ ὀνομάζονται Μακεδόνες καὶ ἡ περιοχὴ τους Μακεδονία;

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ!

O κ. Brunwasser, (Σ.55) ἀναφέρεται στοὺς Ἑλληνικοὺς ἰσχυρισμούς, ὅτι ἡ στάση αὐτὴ ἀποτελεῖ «ἔνδειξη διεκδικήσεων Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν» καὶ ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ βόρεια περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας, ὀνομάζεται ἐπίσης Μακεδονία». Ἀφήνοντας κατὰ μέρος ὅτι αὐτή ἡ βόρεια περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας ὀνομάζεται συνεχῶς Μακεδονία γιὰ περισσότερα ἀπὸ 2500 χρόνια,(βλέπε μεταξὺ ἄλλων καί Ἠρόδοτος 5.17 – 7.128 καὶ ἀλλοῦ) ἡ πλέον σύγχρονη Ἱστορία καταδεικνύει ὄτι οἱ Ἑλληνικὲς ἀνησυχίες εἶναι νόμιμες.

Ἐνδεικτικὰ σημειώνεται ὅτι Χαρτης ποὺ ἐκτύπωσαν τὰ Σκόπια τὸ 1992 δείχνει καθαρὰ τὴν διεκδίκηση, ὅτι ἡ Μακεδονία ἐκτείνεται ἀπὸ ἐκεῖ, μέχρι τὸ ὄρος Ὄλυμπος, πρὸς νότον, συγχωνεύοντας ἔτσι τὶς περιοχὲς τῆς ἀρχαίας Παιονίας καὶ Μακεδονίας σὲ μία ἑνότητα.

Ἡ ἴδια διεκδίκηση εἶναι διακριτὴ καὶ σὲ χαρτονόμισμα τράπεζας τῆς «Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας», ποὺ δείχνει ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ Μνημεῖα της τὸν Λευκὸ Πύργο τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα. Ὑπάρχουν πολλα ἀκόμη παραδείγματα ἡμερολογίων, χριστουγεννιάτικων καρτῶν, αὐτοκόλλητων γιὰ αὐτοκίνητα κτλ, μὲ τὶς ἴδιες διεκδικήσεις.

ΣΕ ΠΟΙΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΠΗΓΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ;

Ὁ κ. Brunwasser ἔχει ἐπὶ πλέον ἀναδείξει συμφωνώντας, (International Herald Tribune 10-1-200/, ἐργασία τοῦ «Μακεδονικοῦ Ἰνστιτούτου Στρατηγικῶν Ἐρευνῶν 16:9» πού αναφέρεται στὴν Καινὴ Διαθήκη (16:9), κατὰ τὴν ὁποία ἕνας Μακεδόνας παρουσιάστηκε στὸν Ἀπόστολο Παῦλο, παρακαλώντας τον «Ἔλα στὴ Μακεδονία νὰ μᾶς βοηθήσεις». Σέ ποιές περιοχὲς τῆς Μακεδονίας πῆγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Πήγε στὴ Νεάπολη (Καβάλα), στούς Φιλίππους, στήν Αμφίπολη, στήν Ἀπολλωνία, στή Θεσσαλονίκη καὶ στή Βέροια (Πράξεις 16:11-17:10). Ὅλες αὐτὲς οἱ περιοχὲς ἀποτελοῦν τὴν ἱστορικὴ Μακεδονία καὶ καμία δὲν βρίσκεται στὴν Παιονία. Τί εἴδους ἀπαίτηση ἐγείρεται ἀπὸ ἕνα Ἰνστιτοῦτο τῶν Σκοπίων, ποὺ ἀναφέρεται σὲ περιγραφὴ τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας καὶ στὴ σημερινὴ περιοχὴ τῆς σημερινῆς βόρειας Ἑλλάδας;

«Η ΜΕΓΑΛΗ …;ΦΛΩΡΙΔΑ»

Δὲν ξέρω τί θὰ συμπεραίναμε, ἐὰν ἕνα μεγάλο νησὶ κοντὰ στὶς νοτιοδυτικὲς ἀκτὲς τῶν ΗΠΑ ἄρχιζε νὰ αὐτοαποκαλεῖται Φλωριδα καὶ ἐμφάνιζε σὲ χαρτονομίσματά του εἰκόνες της ἀπὸ τὸ Disney World, ἐνῷ παράλληλα κυκλοφοροῦσε χάρτες ποὺ θὰ παρουσίαζαν τή «Μεγάλη Φλώριδα»!

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΤΤΙΝΙΟΥΣ,1944

Σίγουρα δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία γιὰ τὸ τί εἶχε στὸ μυαλὸ του ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Edward Stettinious, ὅταν στὶς 26 Δεκεμβρίου 1944 ἔγραφε [Πηγή: U.S. State Department, Foreign Relations vol viii, Washington, D.C., Circular Airgram (868.014/26Dec.1944)]:

«Τὸ Ὑπουργεῖο (Ἐξωτερικῶν) σημείωσε μὲ σημαντικὸ ἐνδιαφέρον αὐξανομενες προπαγανδιστικὲς διαδόσεις καὶ ἡμιεπίσημες δηλώσεις ὑπὲρ μιᾶς αὐτόνομης Μακεδονίας, ποὺ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τή Βουλγαρία, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ἀπό Γιουγκοσλαβικές πηγές παρτιζάνων καὶ ἄλλων, μὲ τὴν πρόθεση νὰ συμπεριληφθοῦν καὶ ἑλληνικὲς περιοχὲς στὸ ὑπὸ διαμόρφωση κράτος. Ἡ Κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ θεωρεῖ τὶς συζητήσεις περὶ μακεδονικοῦ «κράτους», Μακεδονικῆς «πατρίδας» ἢ Μακεδονικῆς «ἐθνικῆς συνειδήσεως» ἀδικαιολόγητη δημαγωγία πού δέν αντιπροσωπεύει ἐθνικὴ ἢ πολιτικὴ πραγματικότητα καὶ διαβλέπει μὲ τὴ σημερινή της ἐπανεμφάνιση σὲ μία πιθανὴ συγκάλυψη ἐπιθετικῶν προθέσεων κατὰ τῆς Ἑλλάδας».

ΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ!

Ὁ κάτοικος Βουλγαρίας κ. Brunwasser ἀναφέρει στὴ συνέχεια (συνεχίζει πάντα στὴν Ἐπιστολὴ του ὁ Καθηγητής), μὲ ἔκδηλη καταφρόνηση, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἰσχυρίζεται πὼς ὁ «Ἀλέξανδρος Γ΄, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι …;..Ἕλληνας». Αὐτή ἡ στάση μὲ περιπλέκει. Τί «διεκδίκηση» ὑπάρχει;

Ὁ πρό-πρό-πάππος τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ Ἀλέξανδρος Α΄ εἶχε πιστοποιηθεῖ ὡς Ἕλληνας στὴν Ὀλυμπία καί συμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ πατέρα τῆς ἱστορίας:«Συμβαίνει νὰ γνωρίζω ὄτι [οἱ πρόγονοι τοῦ Ἀλεξάνδρου] εἶναι Ἕλληνες». (Ἡρόδοτος 5.22)

Ὁ πατέρας τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ Φίλιππος, εἶχε νικήσει σὲ διάφορα ἱππευτικὰ ἀθλήματα στὴν Ὀλυμπία καὶ τοὺς Δελφούς (Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος 4.9; Ἠθικὰ 105A), ποὺ ἀποτελοῦν τὰ πλέον Ἑλληνικὰ ἀπὸ ὅλα τὰ Ἱερὰ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας.

Γραμμένα μέ ἑλληνικὰ γράμματα, 2.300 χρόνια πρίν, πιστοποιοῦν ἀδιαμφισβήτητα τὴν ἑλληνικότητα τῶν Μακεδόνων καὶ τῆς Μακεδονίας, ποὺ μὲ τὸν Ἀλέξανδρο τὸν Α΄ ἔσωσε στὶς Πλαταιὲς τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸν Φίλιππο ἑτοίμασε τὸ ὅραμα καὶ τὸ στράτευμα καὶ μὲ τὸν Ἀλέξανδρο Γ΄ τὸν Μέγα, πέτυχε τὴν κατάλυση τῆς ἀπέραντης καὶ πανίσχυρης Περσικῆς Αὐτοκρατορίας, στὸ ὄνομα ὅλων τῶν Ἑλλήνων δέν ἦταν ἐπιτρεπτὴ ἡ συμμετοχὴ μὴ Ἑλλήνων σὲ ἀγῶνες. Ἐάν ὁ Φίλιππος ἦταν Ἕλληνας, δὲν ἦταν ἐπίσης καὶ ὁ γιὸς τοῦ Ἀλέξανδρος Ἕλληνας;

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Ὁ Εὐριπίδης, ὁ ὁποίος πέθανε καὶ ἐτάφη στὴ Μακεδονία (Θουκυδίδης apud Pal. Anth. 7.45; Παυσανίας 1.2.2; Διόδωρος ὁ Σικελὸς 13.103), ἔγραψε τὸ ἔργο Ἀρχέλαος, πρὸς τιμὴ τοῦ προγόνου τοῦ Ἀλεξάνδρου, στὴ Σλαβικὴ γλῶσσα;

Ὅταν ἔγραψε τίς Βάκχες, εὑρισκόμενος στὴν Αὐλὴ τοῦ Ἀρχέλαου, δὲν τὸ ἔγραψε στὰ Ἑλληνικά, ὅπως ἔχει διασωθεῖ μέχρι τὶς ἡμέρες μας;

Μήπως πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Εὐριπίδης ἦταν «Μακεδόνας», ποὺ ἔγραφε στὰ Σλαβικὰ (σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ αὐτὴ ἡ γλῶσσα δὲν ὑπῆρχε) καὶ μετὰ τὰ ἔργα τοῦ μεταφράστηκαν στὰ Ἑλληνικά;

ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ;

Ποιὰ ἦταν ἡ γλῶσσα στὴν ὁποία ὁ Ἀριστοτέλης δίδασκε τὸν Ἀλέξανδρο;

Ποιά γλῶσσα μετέφερε ὁ Ἀλέξανδρος στὶς ἐκστρατεῖες του στὴν Ἀνατολή;

Γιατί ἔχουμε σήμερα ἀρχαῖες ἐπιγραφὲς στὴν Ἑλληνική, σὲ πόλεις ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἀλέξανδρος, φθάνοντας μέχρι τὸ Ἀφγανιστάν, καὶ ὄχι στὴ Σλαβική;

Γιατί ἡ Ἑλληνικὴ ἐπικράτησε παντοῦ στὴν Αὐτοκρατορία τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἐὰν αὐτὸς ἦταν πραγματικὰ ὄχι Ἕλληνας ἀλλὰ «Μακεδόνας»; (σ.σ. ἐν. ἐθνικά «Μακεδόνας»)

Γιατί ἡ Καινὴ Διαθήκη γράφτηκε στὴν Ἑλληνικὴ καὶ ὄχι στὴ Σλαβική;

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΛΑΒΙΚΑ

Στὴ σελίδα 57 τῆς ἀποκαλούμενης «Ἐπιστολῆς ἀπὸ τὴ Μακεδονία», ὑπάρχει φωτογραφία

τοῦ συγγραφέα, ποὺ στέκεται μπροστὰ ἀπὸ «μπρούτζινο ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν πόλη Πριλέπ». Το ἄγαλμα εἶναι ἔκδηλα σύγχρονης κατασκευῆς, ἀλλά τό ἐρώτημα εἶναι ἐὰν Ἀλέξανδρος θὰ μποροῦσε νὰ διαβάσει τὴν ἐπιγραφὴ ποὺ φέρει στὴ Σλαβικὴ γλῶσσα, κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του. Μὲ τὴν δεδομένη ἱστορικὰ μεταγενέστερη ἀνάπτυξη τῆς Σλαβικῆς σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής.

«ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ» ΤΟΥ MATTHEW BRUNWASSER

Παρὰ τὸ ὅτι εἶναι καλοδεχούμενη ἡ ἀναφορὰ τοῦ κ. Brunwasser σὲ ἀρχαιολογικὰ θέματα τῆς Παιονίας, ἡ ἐκ μέρους του υἱοθέτηση καὶ ἡ προβολὴ συγχρόνων πολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῶν κατοίκων της ὡς πρὸς τὴν χρήση τῆς ὀνομασίας Μακεδονία, δὲν εἶναι μόνο μή καλοδεχούμενη, ἀλλά αποτελει παροχὴ κακῶν ὑπηρεσιῶν πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικού Archaeology, οἱ ὁποῖοι φαντάζομαι ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ ἱστορικὲς ἀλήθειες. Ἀλλὰ τότε, ἡ ἀπόφαση ἐκ μέρους τοῦ περιοδικοῦ Archaeology – ἑνός ἐντύπου τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῶν ΗΠΑ – γιὰ τὴν διάδοση αὐτῆς τῆς ιστορικῆς ἀνοησίας, ἀποτελεῖ ἐγχείρημα σὲ βάρος τῆς ἀξιοπιστίας του.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ

Ἂς λεχθεῖ ἀκόμη μία φορά: Ἡ περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Παιονίας, ἦταν μέρος τῆς Μακεδονικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπως ἦταν ἐπίσης ἡ Ἔφεσος, ἡ Τύρος, ἡ Παλαιστίνη, ἡ Μέμφις, ἡ Βαβυλῶνα καὶ δωδεκάδες ἀκόμη. Ὅλες αὐτὲς εἶχαν γίνει «Μακεδονικές» γιὰ μία περίοδο, ἀλλὰ καμία ἀπὸ αὐτὲς δὲν ἦταν ποτὲ ἡ «Μακεδονία».

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ περατώσω αὐτὴ τὴ ἐπεξήγηση κάνοντας μία πρόταση, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ ἐρωτήματος τῆς σύγχρονης χρήσεως τῆς ὀνομασίας «Μακεδονία». Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ προσαρτήσει τὴν Παιονία, ὅπως ἔκανε ὁ Φίλιππος Β΄ τὸ 359 π.Χ. Αὐτὸ θὰ φαινόταν ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς σύγχρονους κατοίκους τῆς ἐν λόγω περιοχῆς, δεδομένου ὄτι ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι Ἑλληνική, ἐνστερνιζόμενοι τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ πλέον διάσημου τέκνου της. Τότε οἱ σύγχρονοι κάτοικοι αὐτῆς τῆς νέας Ἑλληνικῆς περιοχῆς, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀσχοληθοῦν νὰ μάθουν, νὰ μιλοῦν καὶ νὰ γράφουν Ἑλληνικά, ἄς ἐλπίσουμε τόσο καλά, ὅσο τὰ ἤξερε καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος.

Εἰλικρινῶς,

Stephen G. Miller, Ἐπίτιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Berkley, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Υ.Γ. Γιὰ μία πληρέστερη ἐξέταση ἀρχαίων ἀποδείξεων περὶ τῆς Παιoνίας, βλέπε I. L. Merker, «The Ancient Kingdom of Paionia,» Balkan Studies 6 (1965) 35-54

Πηγή:imkifissias

TOP NEWS