Βλάσφημοι λογισμοί προ της Θείας Κοινωνίας (Βίντεο)

  • Δόγμα

Λογισμοί βλασφημίας λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία

Γιατί συμβαίνει, πολλές φορές, προ της Θείας Κοινωνίας να βομβαρδιζόμαστε με βλάσφημους λογισμούς προς τον Χριστό και την Κυρία Θεοτόκο; Πώς αντιδρούμε τότε;

TOP NEWS