Έτσι να προσεύχεσαι!

  • Δόγμα

Με συγκέντρωση του νου και χωρίς βιασύνη η προσευχή!

Ποτέ να μην προσεύχεσθε βιαστικά. Να προσεύχεσθε με έντονη συμμετοχή του νου και της καρδιάς στα νοήματα της προσευχής. Να προετοιμάζεσθε πριν από την προσευχή μαζεύοντας τις σκέψεις και προσπαθώντας με συγκεντρωμένη προσοχή να σταθήτε ενώπιον του Κυρίου. Βασική προϋπόθεσις μια καλής προσευχής είναι η μετάνοια.

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

TOP NEWS