Έτσι θα μάθετε να ζητάτε ο ένας από τον άλλο συγγνώμη

  • ΔΟΓΜΑ

Συμβούλευε σε κάθε νεαρό ζευγάρι ο παπά – Δημήτρης Γκαγκαστάθης 

Μάθετε από την αρχή της γνωριμίας σας και μάλιστα από την πρώτη νύκτα του γάμου σας, να κάνετε μαζί την πρώτη προσευχή, το πρώτο Απόδειπνο. Και αφού τελειώσει το Απόδειπνο (όπως συνηθίζεται στα Μοναστήρια), να κάνετε μία μετάνοια ο ένας στον άλλον και να ζητήσετε συγγνώμη μεταξύ σας.

Ρώτησε, τότε, κάποιος τον παπά Δημήτρη:

– Και αν δεν έχουμε κάποια διαφωνία πάτερ, γιατί να το κάνουμε αυτό;

Και ο παπά Δημήτρης απάντησε:

Να το κάνετε υποχρεωτικά, γιατί έτσι θα μάθετε να ζητάτε ο ένας από τον άλλο συγγνώμη!! Διότι, όταν θα έλθει το πρόβλημα και όταν πλέον θα έλθει ο ίδιος ο διάβολος για να γεμίσει τον νου με τις δικές του αναρίθμητες πληροφορίες, τις αλλοτριωμένες πληροφορίες, τότε βλέποντας τους δύο συζύγους να κάνουν μετάνοια και να υπακούουν ο ένας στον άλλον, επειδή δεν μπορεί να σταθεί σε μια τέτοια ταπεινοφροσύνη, ασφαλώς θα φύγει!

Γιατί τρέμει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν ταπεινοφροσύνη και έχουν αυτό το φρόνημα της συγγνώμης.

παπά-Δημήτρης Γκαγκαστάθης (✞ 29 Ιανουαρίου 1975)

TOP NEWS