Φυσική οργή και «άγιο μίσος»

  • Δόγμα

Η φυσική οργή και το «άγιο μίσος» σττην πνευματική ζωή.

Ο Αββάς Ησαΐας ο Αναχωρητής, δίδασκε: 

«Η οργή είναι φυσική ιδιότητα του νου. Και χωρίς οργή ούτε στην καθαρότητα φτάνει ο άνθρωπος, αν δεν οργιστεί εναντίον όλων των πονηρών λογισμών πού σπέρνει μέσα του ο διάβολος. Και όταν τον βρήκε ο Ιώβ, έβρισε τούς εχθρούς του μ’ αυτά τα λόγια: «Άτιμοι και
εξαχρειωμένοι, που δεν έχετε κανένα καλό πάνω σας, που δεν σας θεωρώ ούτε σαν τους σκύλους των ποιμνίων μου» (Ιώβ 30, 1, 4).

Εκείνος που θέλει να φτάσει στη φυσική οργή (δηλαδή σ’ εκείνη που στρέφεται εναντίον του διαβόλου και των παθών), κόβει όλα τα θελήματά του μέχρις ότου φτάσει στην κατάσταση του νου του, όπως τη δημιούργησε ο Θεός».

TOP NEWS