Γέρων Εφραίμ: Η μεγάλη δόξα της Εκκλησίας

  • Δόγμα

Αυτός είναι ο Πατέρας μας. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Εκεί θα πάμε όλοι. Θα μας αγκαλιάσει, θα μας φιλήσει.

Η μεγάλη δόξα της Εκκλησίας μας αυτό είναι: να ακούσουμε το «Ευλογημένη η Βασιλεία».

Πόσες φορές το είπα εγώ (σαν ιερεύς). Όταν το λέει ο παπάς, μού έρχεται να κλάψω, να κλάψω.

Αυτός είναι ο Πατέρας μας. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Εκεί θα πάμε όλοι. Θα μας αγκαλιάσει, θα μας φιλήσει.

Διότι αυτός είναι ο Πατέρας μας, ο Δημιουργός μας.

Είναι λέξεις, οι οποίες σου τονώνουν το ηθικό. Εκεί είναι η προσδοκία μας, η ανάπαυσή μας. Να πάμε στον Πατέρα μας. Αυτός είναι ο Πατέρας μας.

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης

 

TOP NEWS