Γέρων Εφραίμ: Βάσταζε τον σταυρό σου

  • Δόγμα

Όσον περισσότερο πάσχουμε, τόσο πιο ωραίο στεφάνι της δόξας πλέκεται!

Βάσταζε τον σταυρό σου και γνώριζε ότι σε όσα πάσχουμε είναι γνώστης ο Θεός και, ως Πατέρας γνήσιος, προσπαθεί με κάθε τρόπον να μορφώσει μέσα μας, τον Ιησού Χριστό.

Θέλει να πάσχουμε, διότι ξέρει, τι έχει ετοιμάσει δια τα πάσχοντα παιδιά Του στους ουρανούς.

Εάν όμως δεν στείλει σ’ αυτά θλίψεις, θα αδικηθούν, διότι θα υστερηθούν τα ανεκλάλητα αγαθά του ουρανού.

Όσον περισσότερο πάσχουμε, τόσο πιο ωραίο στεφάνι της δόξας πλέκεται!

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

TOP NEWS