Γέρων Εφραίμ Βατοπαιδινός: «Να φρονείς τα άνω, τα άνω πάντοτε»

  • Δόγμα

Η αξία της μνήμης θανατου

Ο άνθρωπος ο οποίος φρονεί τα άνω, είναι επιμελής και στα κάτω.

Γι’ αυτό όταν φρονεί τα άνω, ενώ αγωνίζεται κατά καθήκον να πορεύεται και να είναι έτοιμος και σωστός στις υποχρεώσεις του, κοιτάζει τον ουρανό, προσμένει από τον ουρανό, ελπίζει στον ουρανό και όταν λέμε τον ουρανό εννοούμε τον Πατέρα μας τον Ουράνιο.

Τότε όταν ο άνθρωπος έχει τέτοιες διαθέσεις και τέτοιες προδιαγραφές τότε ασφαλώς γεμίζει από την εξ ύψους δύναμη

TOP NEWS