Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: «Υπάρχουν πολλοί λαϊκοί που αγίασαν με προσευχή

  • Δόγμα

Η αγιότητα στους λαϊκούς

Βλέπουμε ότι και λαϊκοί με την προσευχή αγίαζαν.

Ο πατέρας του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μέσα στα βασίλεια ήταν, μέσα στο υπουργιό συμβούλιο του Ανδρόνικου , του Βυζαντινού Αυτοκράτορα.

Παρ` όλο που είχε τόσες υποθέσεις και μέριμνες και σκοτούρες, δεν έμεινε αμέτοχος της προσευχής και της ωφέλειας και της προόδου απ’ αυτήν.

Έτσι φανερώνεται ότι, όπου ο άνθρωπος βρεθεί, όπου κι αν σταθεί, οποια ζωή κι αν κάνει, όταν επιμείνει στην προσευχή αυτή τη θαυματουργή, πετυχαίνει την χάρη του Θεού.

TOP NEWS