Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: «Πίστη και απλότητα χρειάζεται»

  • Δόγμα

Γι᾿αυτό, απλότητα χρειάζεται. Πίστη και απλότητα. Αυτά σώζουν.

Τρια πράγματα να κρατάτε στη ζωή σας: αυστηρότητα στον εαυτό σας, συμπάθεια στους συνανθρώπους σας, πίστη στον Θεό. Όλα αυτά ελκύουν τη χάρη και το έλεος του Θεού!

Πολλές φορές, στην προσπάθεια να αρέσουμε στον Θεό, χωρίς να υπάρχει κακή πρόθεση, τα μπερδεὐουμε τα πράγματα, τα κάνουμε πιο δύσκολα απ᾿ ότι είναι.

Γι᾿αυτό, απλότητα χρειάζεται. Πίστη και απλότητα. Αυτά σώζουν.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

TOP NEWS