Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: «Τι ζητάμε στην προσευχή μας»

  • Δόγμα

Το περιεχόμενο της προσευχής!

«Είναι καλό να αποφεύγει ο άνθρωπος να ζητά από τον Θεό να τού αποκαλύψει το θέλημά Του με αισθητά σημεία, όπως κάνουν μερικοί, γιατί ο σατανάς μπορεί, εξαιτίας αυτής της υπερηφάνειάς μας, να μας πληροφορήσει ψεύτικα και παραπλανητικά.

Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι ζητάμε στην προσευχή μας. Ο Θεός ακούει, είναι Παρών».

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

TOP NEWS