Γεροντικό: Αξιολύπητοι όσοι δεν εγνώρισαν Θεό

  • Δόγμα

Πού θα φύγεις ή πού θα κρυφτείς από το Πρόσωπο του Θεού;

Είναι αξιολύπητοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό και πονώ γι΄ αυτούς.

Υπερηφανεύονται γιατί πετούν αλλά τί το αξιοθαύμαστο; Και τα
πουλιά πετούν και δοξάζουν τον Θεό .

Κι όμως ο άνθρωπος, το κτίσμα του Θεού, εγκαταλείπει τον Κτίστη. Αλλά σκέψου, πώς θα σταθείς στη Φοβερή Κρίση του Θεού;

Πού θα φύγεις ή πού θα κρυφτείς από το Πρόσωπο του Θεού;

TOP NEWS