Γεροντικό: Απέναντι σε κάθε θλίψη

  • Δόγμα

Όποιος όμως θέλει να γίνει κληρονόμος του Χριστού, πρέπει να επιθυμεί και τα πάθη Του με ζήλο.

Αν θέλουμε να υποφέρουμε με ευκολία την κάθε θλίψη και τους πειρασμούς, ας επιθυμούμε και ας έχουμε εμπρός στα μάτια μας πάντοτε το θάνατο για χάρη του Χριστού.

Τέτοια μάλιστα εντολή έχουμε, να σηκώνουμε το σταυρό και να τον ακολουθούμε(Ματθ. 16, 24), που σημαίνει να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι για το θάνατο. Αν έχουμε τέτοια διάθεση, θα υπομείνουμε, όπως είπαμε, πολύ ευκολότερα κάθε θλίψη, φανερή ή αφανή.

Γιατί εκείνος που επιθυμεί να πεθάνει για τον Χριστό, καθόλου δε θα δυσκολευτεί στα επίπονα και λυπηρά. Γι’ αυτό το λόγο νομίζουμε ότι οι θλίψεις είναι βαριές, γιατί δεν επιθυμούμε το θάνατο για τον Χριστό, ούτε έχουμε πάντοτε το νου μας προσηλωμένο σ’ Αυτόν.

Όποιος όμως θέλει να γίνει κληρονόμος του Χριστού, πρέπει να επιθυμεί και τα πάθη Του με ζήλο.

Ώστε εκείνοι που λένε ότι αγαπούν τον Κύριο, αποδεικνύονται από το ότι, κάθε θλίψη που τους έρχεται, την υποφέρουν όχι μόνο με γεναιότητα, αλλά και με προθυμία, γιατί ελπίζουν σ’ Αυτόν.

TOP NEWS