Γεροντικό: Εγκράτεια και Προσευχή

  • Δόγμα

Όταν το σώμα εξασθενήσει με τη νηστεία και την ταπείνωση της
ταλαιπωρίας, τότε η ψυχή δυναμώνει με την προσευχή.

Αν αγαπάς τη σωφροσύνη και την εγκράτεια, διώξε από μέσα σου
τους αισχρούς λογισμούς με τη μελέτη των ιερών αναγνωσμάτων και με τη διαρκή προσευχή, και τότε θα οπλισθείς καλά να πολεμήσεις τις αιτίες που διεγείρουν τη φύση σου.

Όταν το σώμα εξασθενήσει με τη νηστεία και την ταπείνωση της
ταλαιπωρίας, τότε η ψυχή δυναμώνει με την προσευχή.

TOP NEWS