Γεροντικό: Όταν δεν έχεις χρόνο παρά για τα δικά σου αμαρτήματα

  • Δόγμα

Η συγκέντρωση στα πνευματικά και η προσήλωση του νου στην προσευχή

Ένας αδελφός ζούσε σε κοινόβιο, κρατώντας αυστηρή άσκηση.

Όταν μερικοί αδελφοί της Σκήτης άκουσαν γι αυτόν, ήρθαν να τον δουν και μπήκαν στον τόπο, όπου ο ίδιος εργαζόταν.

Εκείνος αφού τους ασπάστηκε, στράφηκε πίσω και άρχισε να εργάζεται.

Οι αδελφοί βλέποντας αυτό που έκανε του λένε:

“Ιωάννη, ποιος σου έδωσε το σχήμα ή ποιος σε έκανε μοναχό και δεν σου δίδαξε να παίρνεις απ΄ τους αδελφούς το επανωφόρι και να τους λες: ευχηθείτε ή καθίστε;

” Τους απαντά: “Ο Ιωάννης ο αμαρτωλός δεν ευκαιρεί γι αυτά”.

TOP NEWS