Η αγάπη του Θεού

  • Δόγμα

Με την αγάπη του Θεού η πικρή ζωή γίνεται γλυκειά και όμορφη.

Να ζείτε μέσα στην αγάπη του Θεού. αυτή να είναι οδηγός σας, αυτή αναπνοή σας. «Ο Θεός, αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ» (Α’ Ιω. 4:16). Με την αγάπη του Θεού η πικρή ζωή γίνεται γλυκειά και όμορφη.

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS