Η αιτία της απιστίας

  • Δόγμα

Ο εγωισμός και φιλαυτία που χωρίζει από τον Θεό

Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια.

Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πως θα γνωρίσει τα πάντα με το νου και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη γι’αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος.

Άγιος Σιλουανός

TOP NEWS