Η διάκριση στην πνευματική ζωή

  • Δόγμα

Το χάρισμα της διακρίσεως στα πνευματικά θέματα

Κάποτε κάποιος κυνηγός αγρίων θηρίων είδε τον Μ. Αντώνιο να χαριεντίζεται με τούς αδελφούς. Θέλοντας ο Μ. Αντώνιος να τού διδάξει να έχει συγκατάβαση γιά τούς ανθρώπους, τού είπε:

-Βάλε το βέλος στο τόξο σου˙ καί αυτός το έβαλε.
Τού λέει τότε:

-Τέντωσέ το˙ καί αυτός το τέντωσε. Τέντωσέ το περισσότερο, τού λέει ο Αντώνιος.
Αν το τεντώσω υπέρμετρα, λέει ο κυνηγός, θα σπάσει.

Τότε τού λέει ο Αντώνιος:

Έτσι γίνεται καί στο έργο τού Θεού, αν εντείνουμε τις προσπάθειες των αδελφών πάνω από το μέτρο πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό πρέπει πότε-πότε να συγκαταβαίνεις στούς αδελφούς.
Όταν τα άκουσε αυτά ο κυνηγός κατενύγει καί ωφεληθείς πολύ από το γέροντα έφυγε καί οι αδελφοί έφυγαν γιά τον τόπο τους ενθαρρυμένοι.

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS