Η ταπείνωση προς τους άλλους

  • Δόγμα

Η ταπείνωση και η εκκοπή του ιδίου θελήματος για χάρη των άλλων.

Δύο μο­ναχοί ήθε­λαν να ασκητέψουν μαζί. Ο πρώτος συλλογίστηκε:

– Ο,τι θέλει ο αδελφός, εκείνο καί θα πράξω. Καί ο άλλος, όμως, σκε­φθηκε το ίδιο:

– Θα κάνω πάντα το θέλημα τού αδελφού μου.

Κ᾽ έζησαν έτσι μαζί, με πολλή αγά­πη, γι’ αρκετά χρόνια. Ωστόσο, βλε­ποντας ο διάβολος την αγάπη καί την ομόνοιά τους, δεν μπορούσε να το υποφέρει, καί βάλθηκε να τούς χωρί­σει. Πάει, λοιπόν, ο δαίμονας καί στε­κεται μπροστά στην πόρτα τους, καί φαινότανε στον ένα μοναχό σαν πε­ριστέρι καί στον άλλο σαν κουρούνα. Λέγει, λοιπόν, ο ένας στον άλλο:

-Βλέπεις, αδελφέ, κείνο το περιστέρι;

-Δεν είναι περιστέρι, τού λέει ο άλλος, είναι κουρούνα.

Καί μ’ αυτή τη διαφωνία, γιά το τι έβλεπε ο καθένας, άρχισαν να φι­λονεικούν, λέγοντας καί υποστηρί­ζοντας άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος. Κ’ έφτασαν στο τέλος να χτυπηθούν τόσο πολύ, πού πληγώθηκαν. Καί, προς μεγάλη χαρά τού διαβόλου, χω­ρίστηκαν ο ένας απ’ τον άλλο, ζω­ντας σαν ξένοι.

Ύστερ’ από τρείς μέρες, όμως, συνήλθαν απ’ τη μέθη τού θυμού καί με σύνεση ξαναγύρισαν στην πρώτη τους κατάσταση. Έβαλαν, λοιπόν, με­τάνοια ο ένας στον άλλο, κι άρχισαν να εξομολογούνται καί να φανερώνουν ο ένας στον άλλο εκείνο πού είχαν στην καρδιά τους όταν πρωτοσμίξανε, δη­λαδή να κάνει ο ένας το θέλημα τού άλλου. Καί γνωρίζοντας έτσι τον πο­λεμο πού τούς είχε στήσει ο αιώνιος εχθρός, έμειναν πιά γιά πάντα μαζί, με ειρήνη καί ομόνοια σε όλα.

Εκ του Γεροντικού

TOP NEWS